Se pot depune cereri pentru ajutor de încalzire
2013-11-08 14:35:45

În vederea acordarii ajutoarelor pentru incalzirea locuintei, conform art. 6 alin 1 din HG nr. 920/2011, modificata prin HG nr. 778/2013, la cererea si declaratia pe proprie raspundere pentru acordarea unor drepturi de asistenta sociala vor fi solicitate urmatoarele documente

- acte e identitate

- acte privind regimul juridic al locuintei

- adeverinta eliberata de la locul de munca  pentru persoanele angajate

-adeverinta eliberata de Administratia Financiara

- Mandate postale pentru pensionari

- adeverinta din registrul agricol

 

Înapoi