Sedința de consiliu
2014-03-31 10:10:26

                  Consiliul Local s-a întrunit în ședința lunară care a avut loc joi 27 martie 2014.

Pe ordinea de zi au fost un număr de patru proiecte, astfel consilierii au avut spre dezbatere și aprobare:

1.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de asigurare cu resurse umane, materiale și financiare necesare pentru gestionarea situațiilor de urgență al Comunei Țețchea pe anul 2014;

2.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiune local pentru repartizarea orelor de muncă în cazul persoanelor care prestează acțiuni sau lucrări de interes local pe baza Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și complectările ulterioare;

3.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al primarului Comunei Țețchea;

4.  Proiect de hotărâre privind aprobarea declarării suprafeței de 94,88 ha pășune din Comuna Țețchea la APIA Bihor în vederea primirii subvenției.

Înapoi