Ședința Consiliului local din 04.04.2013
2013-04-08 16:05:51

Joi 04.04.2013 a avut loc ședița ordinară  a Consiliului Local. Consilierii au avut de dezbătut, analizat și aprobat bugetul local pentru anul 2013, planul de achiziții publice pentru anul 2013, aprobarea situației financiare asupra execuției bugetului local pe cele doua secțiuni , funcționare și dezvoltare pe trimestrul I 2013, aprobarea planului de asigurare cu resurse umane, materiale și financiare necesare SVSU Țețchea pe anul 2013. Pentru lucrări mai importante se vor aloca:250.000 lei pentru continuarea lucrărilor la Școala Gimnazială Țețchea, 310.000 lei pentru plata datoriilor și terminarea lucrărilor la Căminul Cultural din Subpiatră, 160.000 lei pentru asfaltarea drumurilor la colonia de romi din Telechiu si a drumului spre cimitirul ortodox din Telechiu. Totodată anul acesta se vor aloca 70.000 lei pentru realizara grupului sanitar în interiorul Școlii Gimnaziale Hotar și alte reparații iar o sumă de 50.000 lei se va aloca pentru lucrări de reparații capitale la clădirea fostei școli din Telechiu aflată în proprietatea Parohiei Reformate.

Înapoi