Ședință de consiliu
2014-02-04 13:18:35

   Vineri 31 ianuarie 2014 a avut loc ședința ordinară a Consiliului Local.

Consilierii au avut spre dezbatere și aprobare un număr de șase proiecte:

    - bugetul local pe anul 2014;

    - programul anual al achizitiilor publice pe anul 2014;

    - bugetul pentru situații de urgență pe anul 2014;

    - acordul de principiu al Comunei Tetchea în vederea înființării ” CLLD Valea Crisului Repede - Muntele Șes”

    - Planul Urbanistic General Țețchea;

    - evaluarea performantelor profesionale ale secretarului comunei Țețchea;

Astfel, bugetul comunei Țețchea pe anul 2014 va fi de 4.786.540 lei din care 1.937.740 reprezintă venituri cu destinatie dată, subvenții/transferuri de la bugetul de stat iar suma de 2.848.800 lei reprezinta venituri curente.

Cheltuielile vor fi în sumă de 4.950.990 lei, suma a fost repartizată în principal pe următoarea structură de cheltuieli:

    - Autorități publice si acțiuni externe 1.193.820 lei

    - Învățământ 1.323.000

    - Cultura, recreere si religie 357.030 lei

    - Asigurări și asistentă socială 653.380 lei

    - Locuințe, servicii si dezvoltare publică 775.200 lei

    - Protecția mediului 182.660 lei

    - Transporturi 340.710 lei

De asemenea anul acesta se are în vedere începerea unui pachet de lucrări noi, pe lângă cele aflate în derulare.

Planul anual al achizițiilor publice cuprinde:

    - Canalizare și stație de epurare Țețchea și Telechiu

    - Construire sistem de încălzire centrală la Scoala Gimnazială nr.1 Hotar

    - Reparații curente la Scoala Gimnaziala nr.1 Hotar

    - Reparații drumuri si străzi în comuna Tetchea (drum”Imaș”Hotar; D.V. Subpiatră- Valea Lupului; pietruire drum ”Tablă” în Tetchea).

Înapoi