Știri și evenimente

26-02-2019

ANUNT IMPORTANT!!!


Persoanele fizice autorizate și întreprinderile individuale al căror număr de clase de activități prevazute de codul CAEN incluse în obiectul de activitate este mai mare decât cel prevazut de Legea nr 182/2016 - cel mult 5 clase de activități prevazute de codul CAEN pt PFA și cel mult 10 clase de activități pentru întreprinderile individuale vor fi radiate din oficiu de către ONRC în termen de 60 de zile de la împlinirea a 2 ani de la data întrării în vigoare a legii.

03-10-2017

ANUNȚ DE SELECȚIE PREALABILĂ PENTRU MEMBRII CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL SC LOCADIN SA

COMUNA ȚEȚCHEA, cu sediul în comuna Țețchea, nr. 90, județul Bihor, cod fiscal 4705942, reprezentată legal prin Drimbea Pavel - Ovidiu - Primar, organizează procedura de selecție prealabilă pentru membrii în Consiliul de Administrație al SC LOCADIN SA respectiv: 3 membri conform O.U.G. 109/2011 art. 28, alin. (1).
Condiții de înscriere:
a.) cetățenia română;
b.) studii superioare de lungă durată;
c.) experiență în domeniul de activitate cel puțin 5 ani;
d.) capacitate deplină de exercițiu, stare de sănătate corespunzătoare funcției pentru care candidează;
e.) să nu fie persoane incapabile, potrivit legii, ori care au fost condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, pentru infracțiuni prevăzute de Legea 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, cu modificările și completările ulterioare, pentru infracțiunile prevăzute de art. 143 - 145 din Legea 85/2006, privind procedura insolvenței, cu modificările și completările ulterioare;
f.) să nu facă parte, la data depunerii candidaturii, din mai mult de 2 Consilii de Administrație ale unor societăți pe acțiuni sau societăți comerciale.
Criterii de evaluare și selecție:
a.) capacitate managerială și de guvernanță corporatistă;
b.) abilități de comunicare și negociere;
c.) capacitatea de analiză și sinteză, inclusiv a datelor economice (de exemplu interpretarea bilanțului contabil, a studiilor de piață, a datelor statistice, etc.);
d.) motivația candidatului/candidatei;
e.) comportamentul și capacitatea de reacție adecvată în situații de criză;
f.) capacitatea de a lua decizii adecvate situației și de a evalua corect impactul acestora;
g.) abilități specifice funcției pentru care candidează;
h.) capacitatea de a organiza și exercita controlul, în special în ceea ce privește activitatea managementului.
Documente necesare pentru depunerea candidaturii:
a.) copie după actul de identitate;
b.) CV, însoțit de documente care dovedesc toate susținerile referitoare la studii, specializări, experienșa, poziții profesionale anterioare;
c.) copii după acte de studii;
d.) cazier judiciar.
Etapele procesului de selecție prealabilă:
1.) Persoanele interesate pot depune dosarele până la data de 07 noiembrie 2017, ora 16,00 la sediul Comunei Țețchea. Dosarul va avea menționat ,,Candidatură membru în CA al SC LOCADIN SA precum și numele, prenumele și domiciliul candidatului. Împreună cu dosarul va fi depusă o cerere de depunere a candidaturii pentru procedura de selecție prealabilă, cerere ce va conține obligatoriu opisul documentelor din dodarul de candidatură depus.
2.) Lista persoanelor ale căror candidaturi au îndeplinit criteriile minime solicitate se va afișa la sediul Comunei Țețchea, până la data de 08 noiembrie 2017, ora 16,00.
3.) Persoanele ale căror candidaturi au îndeplinit condițiile minime anunțate vor participa la interviul de selecție ce se va desfășura în data de 09 noiembrie 2017, începând cu orele 10,00 la sediul Comunei Țețchea.
4.) Rezultatul procedurii de evaluare/selecție prealabilă, se va publica la sediul Comunei Țețchea, până în data de 10 noiembrie 2017, ora 16,00.

 

 

06-07-2017

PROGRAM ZILELE COMUNEI

PROGRAM ZILELE COMUNEI
Sambata ---- 08 iulie 2017 ---
Campionat Karate Ansamblul Folcloric Brusturi : 18:00 - 19:00
Angela Rusu :19:00-20:15
Banes Party Band : 20:15 - 21:15
Jessie : 21:15 - 22:00
Liviu Teodorescu : 22:00-23:00Nou!!! Show efecte speciale: Confetti +
zapada in timpul concertului
Duminica ---- 09 iulie 2017 ---
Teatru Copii 14:00 - 15:30
Ansamblul Folcloric Floarea Borodului 15:30 - 16:00
Ansamblul Datina 16:00 - 16:40
Nicoleta Stef 16:40
Bianca Onita
Denisa Mester 17:00
Ansamblul Profesionist Crisana 17:00 -19:15
Demonstratie Karate 19:15-19:45Claudia 19:45 -20:45
Anna Lesko 20:45-21:30
Proconsul 21:30 -22:30Nou!!! Show efecte speciale: Confetti + zapada in
timpul concertului Proconsul
Jocuri Artificii 22:30-22:40

27-04-2017

ANUNT PUBLIC ADRESAT POTENTIALILOR VOLUNTARI

PRIMARIA COMUNEI TETCHEA, ,,CENTRUL DE ZI PENTRU CONSILIERE SI SPRIJIN PENTRU PARINTI SI COPII,, SITUAT IN LOCALITATEA TELECHIU, PREZINTA SI SOLICITA NEVOIA DE VOLUNTARI, IN CADRUL SERVICIULUI SOCIAL, IN PERIOADA ANULUI 2017 PE URMATOARELE DOMENII:
1. ACTIVITATI CU COPII
2. ACTIVITATI CU PARINTII
3. MOBILIZAREA DE PARTENERIAT
4. MOBILIZAREA SPONSORIZARI
ECHIPA/ECHIPELE DE VOLUNTARI VOR FI SUB SUPRAVEGHEREA COORDONATORULUI CENTRULUI.

INSCRIERILE SE DEMAREAZA LA SEDIUL PRIMARIEI TETCHEA.

 

17-03-2017

Informare privind masurile de mediu si clima aplicate in anul 2017 pentru terenurile agricole

Ca urmare a adresei MAI/DGRIP/nr.2323994/10.03.2017 înregistrată la Instituția Prefectului Județului Bihor sub nr.2704 din 15.03.2017 vă comunicăm următoarele:
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (M.A.D.R.) prin Direcția Generală de Dezvoltare Rurală - Autoritate de Management pentru Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020 solicită sprijin în vederea informării beneficiarilor și potențialilor beneficiari cu privire la măsurile de mediu și climă aplicate în anul 2017 pe terenurile agricole.
Măsurile de dezvoltare rurală adresate utilizatorilor de terenuri agricole care facilitează acordarea unor plăți anuale, pe hectar suprafață agricolă pentru compensarea totală sau parțială a costurilor suplimentare și a pierderilor de venit suportate de fermieri se regăsesc în Măsura 10 "Agro-mediu și climă ", Măsura 11 " Agricultură ecologică " și Măsura 13 "Plăți pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice".
La nivelul instituțiilor implicate în elaborarea, implementarea și promovarea măsurilor de mediu și climă, au fost elaborate o serie de documente informative și de ghidare, utile în accesarea și implementarea cu succes a angajamentelor din cadrul acestor măsuri.
 Disponibilitatea materialelor de informare referitoare la măsurile de mediu și climă, cu precizarea link-ului către documentele de informare publicate pe site-ul M.A.D.R., respectiv:


http://www.madr.ro/pndr-2014-2020/implementare-pndr-2014-2020/masuri-de-mediu-si-clima.html


Menționăm faptul că aceste informații vor putea fi accesate și pe site-ul oficial al Instituției Prefectului Județului Bihor www.prefecturabihor.ro
Persoană de contact, consilier pentru afaceri europene Mircea Moldovan, Serviciul Coordonare Instituțională, Compartimentul Afaceri europene și relații internaționale, tel. 0259411907, 0259411550, e-mail: afacerieuroh@gmail.com

18-02-2015

NOUA STRATEGIE DE DEZVOLTARE

Strategia de dezvoltare a comunei pentru perioada 2015-2020 reprezintă documentul în baza căruia se vor trasa direcțiile de acțiune în perioada următoare. Strategia prezintă viziunea administrației locale în ceea ce priveste dezvoltarea economică, culturală și socială a comunei pentru urmatorii 7 ani. În cadrul strategiei sunt cuprinse proiectele, acțiunile și evenimentele care trebuiesc coordonate și concertate pentru indeplinirea obiectivelor propuse.În vederea adoptări noi strategii așteptăm opiniile și sugestiile dumneavostră.

03-02-2015

Se cauta firme pentru incubare

Primăria comunei Țețchea cu sediul în județul Bihor, localitatea Țețchea, nr. 90, în baza HCL nr. 8 din 30.01.2015 privind aprobarea Regulamentului de funcționare a Incubatorului de afaceri în producție realizat prin proiectul ”Increasing the economic competitiveness in the rural areas of Hajdu Bihar-Bihor Euroregion - Business Incubators” anunța firmele interesate că se primesc dosare pentru incubarea în Incubatorul de afaceri din localitatea Țețchea, FN.

Incubarea firmelor se va face pe doua paliere: primul în hala de productie pentru firmele care doresc sa își deschidă o activitate de producție si cel de-al doilea in spațiul de birouri pentru firmele care vor sa isi deschidă sedii, reprezentanțe.

Dosarele se pot depune până în data de 17.02.2015 la sediul Primăriei comunei Țețchea.

Cei care doresc informații suplimentare le pot obține la sediul Primăriei comunei Țețchea, persoană de contact dl. Drimbea Pavel Ovidiu, viceprimarul comunei.

Înapoi