Turism

Din punct de vedere turistic comuna Ţeţchea nu dispune de un potenţial turistic impresionant. Potenţialul reliefului se rezumă la Munţii Pădurea Craiului situaţi în apropierea comunei, care permit efectuarea de excursii şi ieşiri în natură.

 

Prezenţa Crişului Repede oferă posibilitatea practicării pescuitului cinegetic atât pe cursul râului cât şi pe acumularea de la Tileagd aflată în vecinătate. Acumularea permite de asemenea practicarea sporturilor nautice.

 

Peştera de la Subpiatră conţine resturi de fosile vertebrate (Ursus speleus, Cervus elaphus, Bos primigenis) dar şi urme ale omului din neolitic (resturi ceramine).

 

Pictura interioară este realizată peste una mai veche şi poartă semnătura lui Dionisie Iuga din Nicula, celebrul centru de icoane pe sticlă din Transilvania.

 

Biserica din lemn din Subpiatră, a fost adusă din localitatea Lugaşu de Jos în secolul al XVIII-lea şi este amplasată pe o fundaţie de piatră de carieră.

 

Castelul din Ţeţchea, construit la începutul secolului al XIX-lea adăposteşte în prezent primăria comunei.

Localităţile Hotar, Subpiatră păstrează încă obiceiurile şi tradiţiile populare. Cele două localităţi sunt renumite prin obiceiurile de colindat şi dansurile populare.

 

În localitatea Telechiu în fiecare an are loc Balul strugurilor prilej pentru etnia maghiară de a-şi etala dansurile populare specifice.

Înapoi