Populația

Evoluţia numerică a populaţiei

Primele date demografice referitoare la comuna Ţeţchea există din anul 1880, când localităţile actualei comune însumau 1891 de locuitori. Maximul a fost înregistrat în anul 1941, valoarea ridicându-se la 3524 de locuitori.

 

La nivelul anului 2002 populaţia totală a comunei era de 3164 locuitori, cu o densitate de 61,8 loc/kmp, valoare inferioară celei înregistrate în anul 1992, când aceasta a fost de 62,7loc/kmp.

Conform informaţiilor de la Direcţia Judeţeană de Statistică Bihor, în 2005 populaţia Comunei Ţeţchea era de 3.061 persoane, din care 1615 (52%) bărbaţi şi 1624 (48%) femei.

 

Dinamica populaţiei

La nivelul anului 2001, atât din punctul de vedere al mişcării naturale cât şi al mişcării migratorii valorile sunt negative rezultând scăderea numărului de locuitori, o tendinţă ce se păstrează începând cu anul 1990.

 

În anul 2005, numărul născuţilor vii a fost de 37, în creştere cu 3 faţă de 2004, iar al deceselor a fost de 52, în creştere cu 4 faţă de anul 2004. Sporul natural a fost de asemenea negativ (15 persoane). Diminuarea sporului natural se datorează în primul rând creşterii numărului deceselor, în 2005 acesta fiind de 2,2 persoane la o mie de locuitori, faţă de 2,4 în 2004.

 

Structurile geodemografice

La recensământul din 2002, structura pe sexe cuprindea 1569 bărbaţi (49,5%) şi 1595 femei (50,5%).

La aceeaşi dată structura etnică a comunei indică predominanţa românilor, cu un total de 2267 persoane, adică 71,6% din total, restul de 28,4%, adică 897 de persoane cuprinzând rromi, 582 persoane (18,3%), urmaţi de maghiari 291 persoane (9,1%) şi alte etnii.

 

Populaţia fiind majoritar românească, la nivelul anului 2002, structura confesională era dominată de cultul ortodox cu un total de 2476 (78,2%) de persoane, 369 (11,6%) erau reformaţi, 110 (3,4%) baptişti, 170 (5,3%) penticostali, iar restul aparţineau altor culte.

 

La nivelul anului 2005, ratele de activitate şi de ocupare erau de 65%, respectiv de 62%. La finele anului 2005, la Agenţia Judeţeană pentru Ocupare şi Formare Profesională Bihor erau înregistraţi 1039 de şomeri, din care doar 63 primeau îndemnizaţie.

Înapoi