Infrastructura

CĂI DE COMUNICAȚII

Comuna Ţeţchea se găseşte la 10 km distanţă faţă de oraşul Aleşd şi la 35 km faţă de Municipiul Oradea.

 

Principalele drumuri care străbat comuna sunt:

  • DJ 108 I - Tileagd - Alesd, care face legătura atât cu Alesd, cât și cu Oradea, traversând comuna pe o lungime de 6,5 km și
  • DC 179 -Telechiu-Hotar
  • DC 180 - Tetchea-Subpiatra
  • DC 183 - Chistag-Subpiatra-Fasca
  • DC 155 - Hotar-Vraciorog

 

Reteaua stradală are o lungime de 7km.

 

Comuna Ţeţchea este străbătută de calea ferată electrificată care leagă municipiile Cluj-Napoca şi Oradea si are pe teritoriul ei două halte.

 

Reţele tehnico-edilitare

Nu există un sistem centralizat de alimentare cu apă în Comuna Ţeţchea. Studiul de fezabilitate pentru alimentarea cu apă a localităţii Ţeţchea propune o reţea de distribuţie cu capacitate de 6.760 ml . Aceasta ar avea o lungime de 12 km, şi un necesarul de apă zilnic estimat la 80,33 mc.

În ceea ce priveşte sistemul de canalizare al comunei Ţeţchea, acesta este în faza de proiect.

În domeniul telecomunicaţiilor, în comuna Ţeţchea funcţionează operatorul de telefonie fixă Romtelecom, iar numărul abonaţilor telefonici este aproximativ 510.

 

În domeniul noilor tehnologii, în comunicaţii există tendinţe deosebit de favorabile în domeniile:

  • Comunicaţiilor mobile GSM (se înregistrează peste 1000 de utilizatori),
  • Internet: există furnizorul Romger care asigură reţeaua de internet pentru primăria Ţeţchea, pentru şcoli şi bibliotecă.

 

Echiparea teritoriului

Este reflectată de locuinţe, dotări edilitare, instituţii de învăţământ, cultură, sănătate etc.

În comună, în anul 2002, exista un total de 1051 locuinţe, reprezentând 0,45% din totalul pe judeţ, cu o suprafaţă medie de 40,7 mp/locuinţă şi 13,5 mp/persoană.

Reţeaua de distribuţie a apei potabile, are o lungime de 36km.

 

În domeniul sănătăţii comuna Ţeţchea dispune de un cabinet medical, deservit de 3 medici şi 3 cadre medicale cu studii medii.

 

Învăţământul, cultura şi arta pe teritoriul comunei sunt reprezentate de 8 unităţi de învăţământ cu 17 săli de clasă şi 3 laboratoare. Unităţile de învăţământ se compun din: 4 grădiniţe de copii şi 4 şcoli de învăţământ primar şi gimnazial, deservite de 30 cadre didactice, din care 5 în învăţământul preşcolar şi 25 în învăţământul primar şi gimnazial.

Comuna dispune de 3 biblioteci, din care una publică, un cinematograf, 4 oficii poştale şi o centrală telefonică cu 396 de abonaţi.

 

Patrimoniul instituţional reprezentat de:

  • Consiliul Local
  • Primărie 
  • Unitatea locală a Poliţiei

 

Patrimoniul imobil

Principalul monument istoric din Comuna Ţeţchea este biserica de lemn cu hramul "Sfântul Gheorghe" din satul Hotar, ce datează din anul 1714. Aceasta este inclusa pe Lista monumentelor istorice prin Legea nr. 5/2000. Prin aceeaşi lege, Comuna Ţeţchea este nominalizată ca unitate administrativ-teritorială cu concentrare foarte mare a patrimoniului costruit de valoare culturală.

Înapoi