Economia

După anii 1970, Comuna Ţeţchea a cunoscut o mare dezvoltare în domeniul economic şi social, odată cu darea în folosinţă a Combinatului de lianţi şi azbociment Aleşd, obiectiv care a absorbit o mare forţă de muncă, cca 3500 persoane, provenind, mai cu seamă, din comunele zonei Aleşdului.

 

Putem aprecia că cel puţin un membru din familiile aparţinătoare comunei era angajat la această unitate economică.

 

Peste 95% din populaţia aptă de muncă era ocupată în unităţi economice, prestatoare de servicii, cooperatiste sau în agricultură, în cadrul celor două CAP-uri, CAP Hotar, cu satele Hotar şi Subpiatră şi CAP Telechiu, cu satele Ţeţchea şi Telechiu.

 

Situaţia s-a modificat radical după anii 1990, odată cu schimbarea sistemului de producţie, după privatizare, când multe unităţi economice s-au desfiinţat, altele şi-au redus activitatea, având efect imediat disponibilizarea forţei de muncă, creşterea şomajului, reorientarea profesională.

 

Reconstituirea dreptului de proprietate privată asupra terenului a determinat absorbţia forţei de muncă, mai cu seamă cea de vârstă mai înaintată, în activităţi agricole, cultivarea pământului şi creşterea animalelor. Multe persoane, cele de vârstă tânără, au plecat în străinătate.

Înapoi