Comisiile consiliului local

Comisia pentru activități economico-financiare, administrarea domeniului public și privat al comunei, învățământ, sănătate și familie:

 


Comisia pentru agricultură, amenajarea teritoriului și urbanism, protecție mediu și turism:


Comisia juridică, disciplină și validare:


Comisia pentru activități social-culturale, culte, muncă si protecție socială, protecție copii, tineret și sport:

 

 

Înapoi