Agricultura

Fondul agricol al comunei este structurat astfel:

  • suprafaţa agricolă de 4064 ha, ceea ce reprezintă 79,4% din suprafaţa comunei, se compune din 2663 ha teren arabil, 1149ha păşuni, 204 ha fâneţe şi 16ha livezi, pepiniere pomicole şi 32 ha vii.

 

În structura suprafeţei arabile predomină:

  • cultura cerealelor pe 1693 ha, reprezentând 63,4% din arabil, cartofi 200 ha, floarea soarelui 71 ha, legume 50 ha, restul fiind ocupat de alte culturi.

 

Şeptelul este format din:

  • bovine 1057 capete, porcine 1128 capete, ovine 1178 capete, păsări 15.613 capete.

 

Înapoi