Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
10 / 2018 HOTARARE PRIVIND APROBAREA CHELTUIELIOR NEELIGIBILE PT IMPLEMENTAREA PROIECTULUI ,,DRUMURI DE EXPLOATARE AGRICOLA \'\' 2018-01-30
9 / 2018 HOTARARE PRIVIND CORECTAREA ELEMENTELOR DE IDENTIFICARE PRIVIND INSCRIEREA IMOBILELOR ,, DRUMURI DE EXPLOATARE AGRICOLA\'\' IN EVIDENTELE DE PUBLICITAE IMOBILIARA 2018-01-30
8 / 2018 HOTARARE PRIVIND NUMIREA CENZORILOR LA SC LOCADIN SA TETCHEA 2018-01-30
7 / 2018 HOTARARE PRIVIND PROPUNEREA DE EVALUARE A PERFORMANTELOR PROFESIONALE ALE SECRETARULUI COMUNEI TETCHEA 2018-01-30
6 / 2018 HOTARARE PRIVIND STABILIREA MASURILOR PENTRU EFICIENTIZAREA INSCRIERII DATELOR IN REGISTRUL AGRICOL 2018-01-30
5 / 2018 HOTARARE PRIVIND RAPORTUL ACTIVITATII DE ASISTENTA SOCIALA 2018-01-30
4 / 2018 HOTARARE PRIVIND APROBAREA RETELEI UNITATILOR DE INVATAMANT IN ANUL SCOLAR 2018-2019 2018-01-30
3 / 2018 HOTARARE PRIVIND APROBAREA ORDINII DE ZI 2018-01-30
2 / 2018 HOTARARE PRIVIND APROBAREA PROCESULUI VERBAL AL SEDINTEI ANTERIOARE 2018-01-30
1 / 2018 HOTARARE PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA 2018-01-30
99 / 2017 HOTARARE APROBARE FINANTARE DC179A 2017-12-15
98 / 2017 HOTARARE APROBARE INDICATORI DC 179A 2017-12-15
97 / 2017 HOTARARE PRIVIND MODIFICARE HCL DOTARE CAMINE 2017-12-15
96 / 2017 HOTARARE PRIVIND APROBAREA ORDINII DE ZI 2017-12-15
95 / 2017 HOTARARE APROBAREA PROCESULUI VERBAL AL SEDINTEI ANTERIOARE 2017-12-15
Înapoi