Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
48 / 2013 privind aprobarea scoaterii din circuitul agricol a terenului in suprafata de 81.429 mp, nr.cadastral 50821 Tetchea 2013-06-20
47 / 2013 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal,,Instituire regim de protectie sau interdictie a conductei de transport gaze naturale: Biharia-Alesd-Astileu,, 2013-06-20
46 / 2013 privind modificarea amplasamentului domeniul public al Comunei Tetchea privind imobilul teren curti si constructii scoala Telechiu 2013-06-20
45 / 2013 privind aprobarea documentatiei cadastrale a imobilului curti si constructii scoala Telechiu 2013-06-20
44 / 2013 privind aprobarea planului anual de actiune de interes local pentru repartizarea orelor de munca in cazul persoanelor care presteaza actiuni sau lucrari de interes local 2013-06-20
43 / 2013 privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2013 2013-06-20
42 / 2013 privind aprobarea participarii Comunei Tetchea, in calitate de partener cu Fundatia Ruhama 2013-06-20
41 / 2013 privind aprobarea ordinii de zi 2013-06-20
40 / 2013 privind aprobarea procesului verbal al sedintei anterioare 2013-06-20
39 / 2013 privind aprobarea ordinii de zi 2013-05-30
38 / 2013 privind aprobarea procesului verbal al ședinței anterioare 2013-05-30
37 / 2013 privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuili pe anul 2013 2013-04-29
36 / 2013 privind aprobarea ordinii de zi 2013-04-29
35 / 2013 privind aprobarea procesului verbal al sedintei anterioare 2013-04-29
32 / 2013 privind aprobarea situației financiare asupra execuției bugetului local pe trimesrul intâi 2013 2013-04-04
Înapoi