Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
63 / 2013 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2013 2013-09-26
62 / 2013 privind aprobarea ordinii de zi 2013-09-26
61 / 2013 privind aprobarea procesului verbal al ședinței anterioare 2013-09-26
60 / 2013 privind raportul activității de asistență socială a compartimentului de specialitate 2013-08-13
59 / 2013 privind analiza stadiului înscrierilor datelor în registrul agricol 2013-08-13
58 / 2013 privind propunerea prețului apei potabile pentru localitățile Țețchea si Telechiu 2013-08-13
57 / 2013 privind aprobarea actului constitutiv al S.C. ”Utilități Prest„ S.R.L. 2013-08-13
56 / 2013 privind aprobarea ordinii de zi 2013-08-13
55 / 2013 privind aprobarea procesului verbal al ședinței anterioare 2013-08-13
54 / 2013 privind aprobarea situatiei financiare asupra executiei bugetului local pe cele doua sectiuni, functionare si dezvoltare si a executiei bugetului imprumuturilor interne si externe a Comunei Tetchea, la data de 30.06.2013, pe trimestrul II. 2013-07-25
53 / 2013 privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2013 2013-07-25
52 / 2013 privind aprobarea organigramei, statului de functii si a numarului de personal pentru aparatul de specialitate al primarului Comunei Tetchea 2013-07-25
51 / 2013 privind aprobarea ordinii de zi 2013-07-25
50 / 2013 privind aprobarea procesului verbal al sedintei anterioare 2013-07-25
49 / 2013 privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local 2013-07-25
Înapoi