Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
72 / 2013 privind aprobarea depunerii cererii pentru accesarea finantarii in cadrul Programului prioritar national pentru construirea de sedii pentru asezaminte culturale in localitatile unde nu exista asemenea institutii precum si pentru reabilitarea, modernizarea, dotarea si finalizarea lucrarilor de construire a asezamintelor culturale de drept public din mediul rural si mic urban privind obiectivulo ”Reabilitare, modernizare si dotare Centru cultural multifunctional din localitatea Tetchea, Comuna Tetchea, Judetul Bihor” 2013-10-21
71 / 2013 privind aprobarea ordinii de zi 2013-10-21
70 / 2013 privind aprobarea procesului verbal al sedintei anterioare 2013-10-21
69 / 2013 privind alegerea presedeintelui de sedinta a Consiliului Local 2013-10-21
68 / 2013 privind organizarea retelei unitatilor de invatamant preuniversitar care vor funcționa in anul scolar 2013-2014 pe raza Comunei Tetchea 2013-09-26
67 / 2013 privind atribuirea contractului de delegare a serviciuolui de salubrizare in comuna Tetchea catre SC.SALUBRI SA. Alesd 2013-09-26
66 / 2013 privind atribuirea unor suprafețe de teren pentru construirea unei locuinte , tinerilor cu varste cuprinse intre 18 si 35 ani 2013-09-26
65 / 2013 privind retragerea dreptului de folosinta a terenurilor atribuite in vederea construirii de locuinte beneficiarilor care nu au respectat conditiile si termenele stabilite de Legea nr.15/2003 2013-09-26
64 / 2013 privind aprobarea Studiului de oportunitate, Regulamentului de functionare, Caietului de sarcini si a instructiunilor de participare pentru ofertanti a serviciului public de alimentare cu apa din Comuna Tetchea, in vederea delegarii gestiunii 2013-09-26
63 / 2013 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2013 2013-09-26
62 / 2013 privind aprobarea ordinii de zi 2013-09-26
61 / 2013 privind aprobarea procesului verbal al ședinței anterioare 2013-09-26
60 / 2013 privind raportul activității de asistență socială a compartimentului de specialitate 2013-08-13
59 / 2013 privind analiza stadiului înscrierilor datelor în registrul agricol 2013-08-13
58 / 2013 privind propunerea prețului apei potabile pentru localitățile Țețchea si Telechiu 2013-08-13
Înapoi