Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
54 / 2013 privind aprobarea situatiei financiare asupra executiei bugetului local pe cele doua sectiuni, functionare si dezvoltare si a executiei bugetului imprumuturilor interne si externe a Comunei Tetchea, la data de 30.06.2013, pe trimestrul II. 2013-07-25
53 / 2013 privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2013 2013-07-25
52 / 2013 privind aprobarea organigramei, statului de functii si a numarului de personal pentru aparatul de specialitate al primarului Comunei Tetchea 2013-07-25
51 / 2013 privind aprobarea ordinii de zi 2013-07-25
50 / 2013 privind aprobarea procesului verbal al sedintei anterioare 2013-07-25
49 / 2013 privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local 2013-07-25
48 / 2013 privind aprobarea scoaterii din circuitul agricol a terenului in suprafata de 81.429 mp, nr.cadastral 50821 Tetchea 2013-06-20
47 / 2013 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal,,Instituire regim de protectie sau interdictie a conductei de transport gaze naturale: Biharia-Alesd-Astileu,, 2013-06-20
46 / 2013 privind modificarea amplasamentului domeniul public al Comunei Tetchea privind imobilul teren curti si constructii scoala Telechiu 2013-06-20
45 / 2013 privind aprobarea documentatiei cadastrale a imobilului curti si constructii scoala Telechiu 2013-06-20
44 / 2013 privind aprobarea planului anual de actiune de interes local pentru repartizarea orelor de munca in cazul persoanelor care presteaza actiuni sau lucrari de interes local 2013-06-20
43 / 2013 privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2013 2013-06-20
42 / 2013 privind aprobarea participarii Comunei Tetchea, in calitate de partener cu Fundatia Ruhama 2013-06-20
41 / 2013 privind aprobarea ordinii de zi 2013-06-20
40 / 2013 privind aprobarea procesului verbal al sedintei anterioare 2013-06-20
Înapoi