Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
19 / 2018 HCL PRIVIND APROBAREA ORDINII DE ZI 2018-03-29
18 / 2018 HCL PRIVIND APROBAREA PROCES VERBAL AL SEDINTEI ANTERIOARE 2018-03-29
17 / 2018 HCL APROBARE PLAN ANUAL ACTIUNE 2018-02-15
16 / 2018 HCL APROBARE INCHIRIERE SUPRAFATA PASUNE 2018-02-15
15 / 2018 HCL APROBARE INDICATORI TEHNICO ECONOMICI,,EXTINDERE,MODERNIZARE SI ANVELOPARE TERMICA LA SCOALA GIMNAZIALA NR 1 DIN LOCALITATEA HOTAR.COMUNA TETCHEA\'\' 2018-02-15
14 / 2018 HCL APROBARE PRET MEDIU METRU CUB MASA LEMNOASA 2018-02-15
13 / 2018 HCL APROBARE BUGET LOCAL 2018 2018-02-15
12 / 2018 HCL PRIVIND APROBAREA ORDINII DE ZI 2018-02-15
11 / 2018 HCL APROBARE PROCES VERBAL SEDINTA ANTERIOARA 2018-02-15
10 / 2018 HOTARARE PRIVIND APROBAREA CHELTUIELIOR NEELIGIBILE PT IMPLEMENTAREA PROIECTULUI ,,DRUMURI DE EXPLOATARE AGRICOLA \'\' 2018-01-30
9 / 2018 HOTARARE PRIVIND CORECTAREA ELEMENTELOR DE IDENTIFICARE PRIVIND INSCRIEREA IMOBILELOR ,, DRUMURI DE EXPLOATARE AGRICOLA\'\' IN EVIDENTELE DE PUBLICITAE IMOBILIARA 2018-01-30
8 / 2018 HOTARARE PRIVIND NUMIREA CENZORILOR LA SC LOCADIN SA TETCHEA 2018-01-30
7 / 2018 HOTARARE PRIVIND PROPUNEREA DE EVALUARE A PERFORMANTELOR PROFESIONALE ALE SECRETARULUI COMUNEI TETCHEA 2018-01-30
6 / 2018 HOTARARE PRIVIND STABILIREA MASURILOR PENTRU EFICIENTIZAREA INSCRIERII DATELOR IN REGISTRUL AGRICOL 2018-01-30
5 / 2018 HOTARARE PRIVIND RAPORTUL ACTIVITATII DE ASISTENTA SOCIALA 2018-01-30
Înapoi