Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
53 / 2017 HOTARARE PRIVIND APROBAREA PROCESULUI VERBAL AL SEDINTEI ANTERIOARE 2017-06-29
52 / 2017 Hotarare privind unui bun apartinand domeniului privat al Comunei Tetchea 2017-05-23
51 / 2017 Hotarare privind aprobare organizare concurs 2017-05-23
50 / 2017 Hotarare privind atriburea la cerere a unei suprafete de teren 2017-05-23
49 / 2017 Hotarare privind aprobarea modificarilor la inventarul bunurilor 2017-05-23
48 / 2017 Hotarare privind aprobarea contului anual de executie bugetara 2017-05-23
47 / 2017 Hotarare privind aprobarea situatiei financiare asupra executiei bugetului local 2017-05-23
46 / 2017 Hotararea privind aprobarea rectificarii bugetului 2017-05-23
45 / 2017 Hotarare privind aprobarea ordinii de zi 2017-05-23
44 / 2017 HOTARARE PRIVIND APROBAREA PROCESULUI VERBAL AL SEDINTEI ANTERIOARE 2017-05-23
43 / 2017 Hotarare privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al S.C. „APATET NATURA” S.R.L. 2017-04-19
42 / 2017 Hotarare privind completarea anexei Hotărârii Consiliului local al Comunei Ţeţchea nr. 19/16.02.2016 privind aprobarea implementării proiectului “Dotarea căminelor culturale din Comuna Țețchea” 2017-04-19
41 / 2017 Hotarare privind introducerea în preţul serviciului de salubritate a taxei pentru deşeurile inerte şi nepoluante 2017-04-19
40 / 2017 Hotarare privind aprobarea înfiinţării serviciului social "Centrul de zi pentru consiliere și sprijin pentru părinți și copii" 2017-03-19
39 / 2017 Hotarare privind aprobarea închiderii serviciului social "Centru de zi pentru copii, Centru de informare şi consiliere” 2017-04-19
Înapoi