Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
1 / 2019 HOTARARE PRIVIND APROBAREA PROCESULUI VERBAL AL SEDINTEI ANTERIOARE 2019-01-23
73 / 2018 HCL PRIVIND APROBAREA DEPUNERII CERERII DE FINANTARE PT SUBMASURA 16.4 2018-12-17
72 / 2018 HCL PRIVIND APROBAREA PUZ 2018-12-17
71 / 2018 HCL PRIVIND STABILIREA IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE PENTRU ANUL 2019 2018-12-17
70 / 2018 HCL PRIVIND APROBAREA SIT FINANCIARE ASUPRA EXECUTIEI BUGETULUI PE CELE DOUA SECTIUNI 2018-12-17
69 / 2018 HCL PRIVIND APROBAREA RECTIFICARII BUGETULUI 2018-12-17
68 / 2018 HCL PRIVIND APROBAREA ORDINII DE ZI 2018-12-17
67 / 2018 HCL PRIVIND APOBAREA PROCESULUI VERBAL AL SEDINTEI ANTERIOARE 2018-12-17
66 / 2018 HOTARARE privind instrumentarea proiectului ,,Sprijinirea investitiilor in capacitati de producere energie electrici si/sau termica din biomasa/biogaz si energie geotermala - Obiectivul specific 6.l.Cresterea productiei de energie din resurse regenerabile mai putin exploatate (biomasa, biogaz, geotermal), productie" 2018-12-06
65 / 2018 HOTARARE PRIVIND APROBAREA ORDINII DE ZI 2018-12-06
64 / 2018 HCL PRIVIND APROBAREA PROCESULUI VERBAL AL SEDINTEI ANTERIOARE 2018-12-06
63 / 2018 HCL PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A SERVICIULUI SOCIAL ,,CENTRU DE ZI PENTRU CONSILIERE SI SPRIJIN PENTRU PARINTI SI COPII\'\' 2018-11-22
62 / 2018 HCL PRIVIND CONSTITUIREA ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA 2018-11-22
61 / 2018 HCL PRIVIND APROBAREA RECTIFICARII BUGETULUI 2018-11-22
60 / 2018 HCL PRIVIND APROBAREA ORDINII DE ZI 2018-11-22
Înapoi