Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
43 / 2017 Hotarare privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al S.C. „APATET NATURA” S.R.L. 2017-04-19
42 / 2017 Hotarare privind completarea anexei Hotărârii Consiliului local al Comunei Ţeţchea nr. 19/16.02.2016 privind aprobarea implementării proiectului “Dotarea căminelor culturale din Comuna Țețchea” 2017-04-19
41 / 2017 Hotarare privind introducerea în preţul serviciului de salubritate a taxei pentru deşeurile inerte şi nepoluante 2017-04-19
40 / 2017 Hotarare privind aprobarea înfiinţării serviciului social "Centrul de zi pentru consiliere și sprijin pentru părinți și copii" 2017-03-19
39 / 2017 Hotarare privind aprobarea închiderii serviciului social "Centru de zi pentru copii, Centru de informare şi consiliere” 2017-04-19
38 / 2017 Hotarare privind aprobarea ordinii de zi 2017-04-19
37 / 2017 Hotarare privind aprobarea procesului verbal al ședinței anterioare, din data de 03.04.2017 2017-04-19
36 / 2017 Hotarare privind aprobarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor 2017-04-03
35 / 2017 Hotarare privind aprobarea Planului de asigurare cu resurse umane , materiale si financiare necesare pentru gestionarea situatiilor de urgenta pe anul 2017 2017-04-03
34 / 2017 Hotarare privind aprobarea Planului anual de actiune de interes local pentru repartizarea orelor de munca in cazul persoanelor care presteaza actiuni sau lucrari de interes local pe baza legii 416/2001 privind VMG 2017-04-03
33 / 2017 Hotarare privind aprobarea bugetului pe anul 2017 2017-04-03
31 / 2017 Hotarare privind aprobarea procesului verbal al ședinței anterioare. 2017-04-03
30 / 2017 Hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta 2017-04-03
29 / 2017 Hotarare privind crearea unui post cu activitate permanenta pentru buna organizare a lucrarilor consiliului local , precum si pentru solutionarea altor aspecte din activitatea sa 2017-03-08
28 / 2017 Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie \'\'Modernizare public stradal in Comuna Tetchea \'\' si inscrierea in PNDL 2017-03-08
Înapoi