Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
51 / 2019 HCL PRIVIND MODIFICAREA HOTARARII NR 86 DIN 08.12.2017 2019-07-08
50 / 2019 HCL PRIVIND APROBAREA ACTUALIZARII INDICATORILOR TEHNICO ECONOMICI SIA COFINANTARII DE LA BUGETUL LOCAL PENTRU OBIECTIVUL ,, EXTINDERE ,REABILITARE SI DOTARE ASEZAMANT CULTURAL IN COMUNA TETCHEA,SAT TETCHEA,JUDETUL BIHOR.\'\' 2019-07-08
49 / 2019 HCL PRIVIND APROBAREA ORDINII DE ZI 2019-07-08
48 / 2019 HCL PRIVIND APROBAREA PROCESULUI VERBAL AL SEDINTEI ANTERIOARE 2019-07-08
47 / 2019 HCL PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA 2019-07-08
46 / 2019 HCL PRIVIND ACORDUL EFECTUARII TESTELOR DESEURILOR DIN SATUL TELECHIU GENERATE DE FOSTUL AGENT ECONOMIC SC PYROGUM SRL 2019-06-27
45 / 2019 HCL PRIVIND APROBAREA NUMARULUI PERSONALUI VOLUNTAR DIN SERVICIUL DE URGENTA VOLUNTAR 2019-06-27
44 / 2019 HCL PRIVIND STABILIREA PRETULUI DE INCHIRIERE A SPATIULUI NECESAR DESFASURARII ACTIVITATII CABINETULUI MEDICAL VETERINAR ,COMUNA TETCHEA 2019-06-27
43 / 2019 HCL PRIVIND APROBAREA RECTIFICARII BUGETULUI 2019-06-27
42 / 2019 HCL PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO ECONOMICI SI DE COFINANTARE ACTUALIZATI REPREZENTAND VALOAREA INVESTITIEI PENTRU OBIECTIVUL ,, EXTINDERE MODERNIZARE SI ANVELOPARE TERMICA LA SCOALA HOTAR\'\' 2019-06-27
41 / 2019 HCL PRIVIND APROBAREA SITUATIEI FINANCIARE ASUPRA EXECUTIEI BUGETULUI PE CELE 2 SECTIUNI FUNCTIONARE SI DEZVOLTARE 2019-06-27
40 / 2019 HCL PRIVIND APROBAREA ORDINII DE ZI 2019-06-27
39 / 2019 HCL PRIVIN APROBAREA PV AL SEDINTEI ANTERIOARE 2019-06-27
20 / 2019 HCL PRIVIND APROBAREA ACTULUI ADITIONAL CU SCOPUL DE A IMPLEMENTA SI REALIZA PROIECTUL,,SMID IN JUD BIHOR\'\' 2019-05-28
38 / 2019 HCL NEASUMAREA ORGANIZARII SI DERULARII PROCEDURII DE ATRIBUIRE A CONTRACTELOR CADRU AFERENTE PROGRAMULUI PT SCOLI 2019-05-23
Înapoi