Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
26 / 2019 HCL PRIVIND EVALUAREA PERFORMANTELOR PROFESIONALE ALE SECRETARULUI COMUNEI TETCHEA 2019-03-28
25 / 2019 HCL PRIVIND STABILIREA FUNCTIEI PUBLICE DE EXECUTIE CONSILIER,GRADUL PROFESIONAL DEBUTANT 2019-03-28
24 / 2019 HCL PRIVIND INCHIRIEREA SUPRAFETEI DE PASUNE AFLATA IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL 2019-03-28
23 / 2019 HCL PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI CADASTRALE PRIVIND CIMITIRUL DIN LOCALITATEA SUBPIATRA 2019-03-28
22 / 2019 HCL PRIVIND MANDATAREA ADI ECOLECT SA EXERCITE DREPTUL DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI DE SALUBRIZARE DIN CADRUL SMID 2019-03-28
21 / 2019 HCL PRIVIND AVIZAREA DOCUMENTATIEI DE ATRIBUIRE PENTRU DELEGAREA DE GESTIUNE PRIVIND OPERAREA STATIEI DE TRATARE A DESEURILOR DIN CADRUL SMID 2019-03-28
20 / 2019 HCL PRIVIND AVIZAREA DOCUMENTATIEI DE ATRIBUIRE PENTRU DELEGAREA DE GESTIUNE A SERVICIULUI DE SALUBRITATE 2019-03-28
19 / 2019 HCL PRIVIND APROBAREA SITUATIEI FINANCIARE PE CELE DOUA SECTIUNI FUNCTIONARE SI DEZVOLTARE 2019-03-28
18 / 2019 HCL PRIVIND APROBAREA ORDINII DE ZI 2019-03-28
17 / 2019 HCL PRIVIND APROBAREA PROCESULUI VERBAL AL SEDINTEI ANTERIOARE 2019-03-28
16 / 2019 HCL PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI TETCHEA 2019-02-28
15 / 2019 HCL PRIVIND APROBAREA PAAR 2019-02-28
14 / 2019 HCL PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI CADASTRALE PRIVIND CARIERA DE CALCAR DIN LOCALITATEA SUBPIATRA 2019-02-28
13 / 2019 HCL PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI CADASTRALE PRIVIND DEZMEMBRAREA NUMARULUI CADASTRAL 54693 TETCHEA 2019-02-28
12 / 2019 HCL PRIVIND INSCRIEREA IMOBILULUI ,,DRUM DE EXPLOATARE AGRICOLA\'\' IN DOMENIUL PUBLIC 2019-02-28
Înapoi