Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
52 / 2018 Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local 2018-09-27
51 / 2018 Hotarare privind aprobarea ordinii de zi 2018-09-27
50 / 2018 Hotarare privind aprobarea procesului verbal al sedintei anterioare 2018-09-27
49 / 2018 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI CADASTRALE PRIVIND IMOBILELE APARTINAND DOMENIULUI PUBLIC AL COMUNEI TETCHEA, REPREZENTAND CURTI - CONSTRUCTII SI TERENUL AFERENT SCOLII GIMNAZIALE NR 1, HOTAR, SAT HOTAR NR. 320, COMUNA TETCHEA, JUDETUL BIHOR 2018-09-11
48 / 2018 PRIVIND APROBAREA ORDINII DE ZI 2018-09-11
47 / 2018 PRIVIND APROBAREA PROCESULUI VERBAL AL SEDINTEI ANTERIOARE 2018-09-11
46 / 2018 PRIVIND MODIFICAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A SERVICIULUI SOCIAL CENTRU DE ZI PENTRU CONSILIERE SI SPRIJIN PENTRU PARINTI SI COPII 2018-08-30
45 / 2018 PRIVIND APROBAREA RAPORTULUI ACTIVITATII DE ASISTENTA SOCIALA AL COMPARTIMENTULUI DE SPECIALITATE 2018-08-30
44 / 2018 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI 2018-08-30
43 / 2018 PRIVIND APROBAREA ORDINII DE ZI 2018-08-30
42 / 2018 PRIVIND APROBAREA PROCESULUI VERBAL AL SEDINTEI ANTERIOARE 2018-08-30
41 / 2018 PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA 2018-08-30
40 / 2018 HCL PRIVIND APROBAREA ASOCIERII COMUNEI TETCHEA CU COMUNA LUGASUL DE JOS IN VEDEREA CONSTITUIRII ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA ,,CRISIUS\'\' 2018-07-25
39 / 2018 HCL PRIVIND APROBAREA INVESTITIEI SI A SOLICITARII UNEI SCRISORI DE GARANTIE DE LA FNGCIMM SA IFN PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTULUI INTITULAT ,,DOTAREA CAMINELOR CULTURALE DIN COMUNA TETCHEA,JUDETUL BIHOR\'\' 2018-07-25
38 / 2018 HCL PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI REFERITOR LA CONDITIILE IN CARE SE REALIZEAZA ACCESUL PE PROPRIETATEA PUBLICA SAU PRIVATA A COMUNEI TETCHEA 2018-07-25
Înapoi